ดาวน์โหลดข้อมูลรูปภาพ / โลโก้

ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายของ 8 สวนบน Hokkaido Garden Highway

คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ข้อมูลภาพถ่ายของสวนแปดแห่งบนถนนฮอกไกโดการ์เดนสำหรับการพิมพ์และการผลิตเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์เครดิตสำหรับรูปภาพหากคุณดาวน์โหลดจากสิ่งต่อไปนี้และแตกไฟล์ ZIP ไฟล์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์ชื่อสวนแปดโฟลเดอร์ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์มีข้อมูลภาพถ่ายชื่อไฟล์แต่ละไฟล์จะอธิบายเวลาในการถ่ายภาพ ฯลฯข้อมูลภาพถ่ายแต่ละภาพสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์การเดินทางที่ไปรอบ ๆ ถนนฮอกไกโดการ์เดนและประชาสัมพันธ์ถนนฮอกไกโดการ์เดนโปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้ใช้งานอื่น ๆ

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลสวน Hokkaido Garden Highway 8
[ขนาดข้อมูล 1.75GB]

ดาวน์โหลดข้อมูลโลโก้ Hokkaido Garden Highway

คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ข้อมูลโลโก้ของ Hokkaido Garden Highway สำหรับสิ่งพิมพ์และการผลิตเว็บไซต์หากคุณดาวน์โหลดจากสิ่งต่อไปนี้และแตกไฟล์ ZIP คุณจะเห็นข้อมูล AI สำหรับการพิมพ์ข้อมูลรูปภาพสำหรับการใช้งานเว็บและข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้โลโก้มีเงื่อนไขบางประการเงื่อนไขได้อธิบายไว้ในข้อมูลจำเพาะดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งานข้อมูลโลโก้สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์การเดินทางที่ไปรอบ ๆ ถนนฮอกไกโดการ์เดนและประชาสัมพันธ์ถนนฮอกไกโดการ์เดนโปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้ใช้งานอื่น ๆ

ดาวน์โหลดข้อมูลโลโก้ Hokkaido Garden Highway
[ขนาดข้อมูล 3.42MB]

โลโก้ทางหลวงสวนฮอกไกโด
↓