ในปี 2013 เราบริจาคเงินที่รวบรวมได้ในแต่ละสวน


ในปี 2013 เราบริจาคเงินที่รวบรวมได้ในกล่องบริจาคที่เราติดตั้งในแต่ละสวน

การบริจาคมีดังนี้

นิตยสารทำสวน Biz 3.11 Garden Charity 149,253 Yen
● Japan Red Cross Society 76,660 Yen

ในปี 2014 เรากำลังรอการบริจาคจากผู้คนมากมาย
ありがとうございました

↓