เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทางธุรกิจของแต่ละสวนเนื่องจากมีการยกเลิกคำขอลา


โปรดทราบว่าเนื้อหาทางธุรกิจของสวนบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการยกเลิกคำขอวันหยุด
ดูรายการด้านล่าง

นอกจากนี้จุดเริ่มต้นของการขายตั๋วฮอกไกโดการ์เด้นโร้ดยังไม่แน่นอน ณ จุดนี้เนื่องจากมันอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวระหว่างพื้นที่กว้าง

เรากำลังทำงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อในสวนที่เราดำเนินงานอยู่ดังนั้นเราจึงขอความร่วมมือและความเข้าใจจากคุณ

↓