สวนป่าไดสุเกะอาโออิ XNUM X ไซต์ข้อมูลปีเปิด


สวนป่า Daisetsu เริ่มขายสวนฤดู Kamikawa Daisetsu Cafe "Midokaoka Sabo" จาก 4: 27 (Sat) 9: 30 ตั้งแต่วันที่ 4 27 ถึง 5 เดือน 17 วันเฉพาะพื้นที่สวนดอกไม้ในป่าเท่านั้นที่จะได้รับการปล่อยตัวฟรีและผู้เข้าชมทั้งหมดจะได้รับเมล็ดพันธุ์ดอกไม้

มีสถานที่ที่หิมะยังคงอยู่ แต่โปรดเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันกับดอกไม้หิมะและต้นฤดูใบไม้ผลิที่สามารถมองเห็นได้ที่นี่เท่านั้น!

↓