ข้อมูลสวนฟาร์มอุเอโนะ


ดูเหมือนว่าฮอกไกโดจะลึกในฤดูใบไม้ร่วงและการเก็บเกี่ยวก็มาถึงจุดสูงสุด

ในตอนเช้าและตอนเย็นมันค่อนข้างเย็น วันปิดสวนของฟาร์มอุเอโนะกำลังใกล้เข้ามา แต่ในฤดูกาลนี้ดอกไม้ยังคงเบ่งบานอยู่ในสวน!

มันเป็นความสุขที่แท้จริงของสวนฤดูที่สีของดอกไม้ที่เบ่งบานยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้นเมื่อต้นไม้และใบไม้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับ "สี" ของสวนซึ่งแตกต่างจากฤดูร้อน♪

↓