มันกลายเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมาก♫


หลังจากการออกดอกทั้งหมดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว!

สวนกำลังสวยขึ้นเรื่อย ๆ ! !

กุหลาบจำนวนมากก็เริ่มบานฟาร์มอุเอโนะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเห็นตอนนี้ ~ ♫

ฉันอยากให้ทุกคนมาดู ^ ^

109_0127s

109_0210s

109_0302s

↓