"Grand Jute - วันที่ฉันกระโดด" การตัดสินใจออกอากาศอีกครั้ง !!


วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม (วันเสาร์) ออกอากาศทาง NHK ETele (รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา)"Grand Jute - วันที่ฉันกระโดด" -

การตัดสินใจออกอากาศของอังกอร์ยูกิ (นักออกแบบสวน) ได้รับการตัดสินใจแล้ว!

วันที่ออกอากาศคือวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม (วันเสาร์) 22: 25 ~ 22: 50

Yuki Ueno (นักออกแบบสวน)

◎วันอังคารถัดไปตุลาคม 1 6 วัน AM 10 ชั่วโมง 30 นาทีเฟรมการออกอากาศซ้ำจะเป็นเนื้อหาข้างต้น

ผู้ที่พลาดครั้งสุดท้ายโปรดมาดู!
↓